Eldning avråds

Publicerad 23 juli 2020

Mall för nyhetsbild

Storstockholms brandförsvar uppmanar just nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen.

Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Om eldning eller grillning inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet bör du låta bli.

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Håll dig uppdaterad om läget under hela sommaren: