Eldning av trädgårdsavfall

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under vecka 16 till 18 är det tillåtet att elda trädgårdsavfall. Här finns mer information om vilka eldningsregler som gäller.

Bor du inom ett planlagt område eller inom samlad bebyggelse får du elda icke komposterbart trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Detta gäller även eldning i tunna.

Eldning är tillåten veckorna 16-18 och 41-43 varje år.

Här finns mer information om vilka regeler som gäller.

Eldning av trädgårdsavfall