Elevernas arbeten ger inspiration till nytt vattentorn

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På en höjd i Hemmesta planerar kommunen att bygga ett nytt vattentorn. Detta för att säkra dricksvattenförsörjningen när Värmdös befolkning växer. På Hemmestaskolan har elever och lärare jobbat på för fullt under terminen med gestaltningsidéer för det nya tornet.

Bildlärare Ellinor Vestman berättar att skolan hade ett uppstartsmöte med representanter från Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun i början av terminen. Lärarna tyckte att projektet var en bra startpunkt för att arbeta processinriktat med design och arkitektur i bildämnet. Skolan har också arbetat vidare med vattentornet inom andra ämnen anpassat efter ålder och grupp.

Exempelvis har årskurs 6 tillsammans med sina mentorer byggt vattentorn i lera. Utifrån fotografier har de sedan på bildlektionen redigerat in vattentornen digitalt i en miljö. Årskurs 9 har fått gestalta det nya vattentornet i valfritt material och valfri teknik, såsom blyertsteckningar, digitalt, tredimensionella modeller. Åk 8 har arbetat med perspektivteckning.

Ellinor Vestman förklarar att syftet med gestaltningsprojektet har varit att skapa en undervisning där eleverna får arbeta mot ett verklighetsbaserat formgivningsuppdrag. Dessutom ingår det i skolans övergripande mål att samverka med arbetsliv och närsamhället och medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Min förhoppning har också varit att eleverna ska uppleva det meningsfullt att arbeta mot ett verkligt mål, att de ska få djupare kunskap kring olika yrken som samverkar i ett arkitekt- och detaljplaneplaneuppdrag och alla de yrkesgrupper som på ett eller annat sätt arbetar med visuell gestaltning, avslutar Ellinor Vestman.

Elevernas arbeten presenteras i en nyhet längre fram.