Elever och Värmdös beslutsfattare i dialogmöte

Publicerad

Skor under en skolbänk.

Den 10 december mötte eleverna i årskurs 8 på Kvarnbergsskolan Värmdös beslutsfattare. I dialogmötet fick eleverna möjlighet att dela med sig av sina tankar och komma med förslag på hur kommunen kan skapa förändring i fem frågor som är viktiga för dem.

För tredje året i rad har eleverna på Kvarnbergsskolan arbetat med den så kallade Demokratiacceleratorn. Ett demokratistärkande program för högstadiet från föreningen Demokratibygget. Demokratiacceleratorn ger eleverna kunskap om den lokala demokratin och verktyg för att skapa förändring i frågor som de själva röstat fram som mest viktiga.

Den 10 december fick åttondeklassarna möjlighet att framföra sina tankar och budskap till beslutsfattarna i Värmdö kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) var en av deltagarna i dialogpasset om hur Värmdö kommun ska öka tryggheten och minska ungdomskriminaliteten. Hon och många med henne var imponerade av elevernas driv och engagemang.

Vi är många som är oerhört imponerade av elevernas engagemang, deras förarbete och deras fantastiska framföranden av sina tankar och budskap. Vi fick med oss många bra synpunkter och kommer att ha med oss dessa i vårt fortsatta arbete.

I dialogpassen diskuterades också:

  • Hur ska tryggheten och trivseln i centrumområdena i Värmdö förbättras?
  • Hur ska kommunikationerna i Värmdö förbättras?
  • Hur ska idrottsanläggningarna i Gustavsberg rustas upp och göras mer tillgängliga?
  • Hur ska ungas hälsa och välmående förbättras på Värmdö?

I slutet av terminen genomför Kvarnbergsskolan en utvärdering av såväl elevernas demokratiska utveckling genom Demokratiacceleratorn som lärarnas värdering av programmet och beslutsfattarnas värdering av dialogmötet.

Demokratiacceleratorn har skapats och drivs av Demokratibygget som är en ideell organisation som ger stöd inom demokratiområdet till kommuner, skolor och organisationer. Demokratibygget arbetar för att stärka barn och ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Här kan du läsa mer om programmet och föreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.