En bostadskö som prioriterar Värmdöborna

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att förbättra Värmdöbornas möjligheter att få en bostad genom det kommunala bostadsbolaget VärmdöBostäder föreslås på kommande kommunstyrelse en förändrad inriktning för hur bolaget bostäder ska förmedlas. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer VärmdöBostäder få ett tydligare uppdrag att i första hand förmedla lägenheter till boende i Värmdö kommun.

Idag offentliggjordes handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni. Under mötet kommer ägardirektiven för VärmdöBostäder samt en översyn av avtalet med Stockholms bostadsförmedling att behandlas. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer detta leda till fler tillgängliga bostäder för Värmdöborna.

Den 1 februari 2014 tog Stockholms Bostadsförmedling över förmedlingen av de cirka 2 000 bostäderna i VärmdöBostäders bestånd. Enligt rådande avtal ska 50 procent av de bostäder som lämnas från VärmdöBostäder till bostadsförmedlingen i första hand förmedlas till kunder i Värmdökön, resterande ska förmedlas inom bostadsförmedlingens ordinarie kö. Det är detta som förslagen som tas upp på onsdagens kommunstyrelsesammanträde nu ämnar förändra.

- Behovet av bostäder är stort, inte minst bland våra unga. Värmdö kommun behöver ha en bostadsförmedling som prioriterar värmdöborna. Det är vad VärmdöBostäder är till för och jag är glad att vi är överens med vår samarbetspartner, Rikshem, om förändringen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förändringen föreslås genom en ändring av VärmdöBostäders ägardirektiv, där en ny skrivelse reglerar att bolagets bostäder framöver i första hand ska förmedlas till de boende i Värmdö kommun. Förändringen kommer att kräva en omförhandling eller avveckling av befintligt avtal mellan VärmdöBostäder AB och Stockholms Bostadsförmedling AB.

- Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen utgår självklart först och främst från bostadsförsörjningslagen, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. Men det här är i först hand en service vi vill tillhandahålla kommunens invånare. Förslagna förändringar är en ökad förutsättning för detta.

Underlagen är framtagna i samförstånd mellan bolaget VärmdöBostäder och dess båda ägare, Värmdö kommun och Rikshem.

- Förslaget kring revideringen av ägardirektivet innebär förtydligande i Värmdöbostäders uppdrag. VärmdöBostäder har en positiv utveckling och som delägare ser vi att förändringarna i ägardirektivet ligger rätt i tiden för att bidra till att bolaget fortsätter att utvecklas väl, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Läs handlingarna här:
Kommunstyrelsen 16 juni Länk till annan webbplats.