En förmiddag med fastigheter och utveckling i fokus

Publicerad

Deshira Flankör, Ulla Rådling, Greger Ragnarsson och Cecilia Lejon på Fastighetsmässan

Deshira Flankör, Ulla Rådling, Greger Ragnarsson och Cecilia Lejon på Fastighetsmässan

Den 10 maj var företagare, fastighetsägare och andra aktörer inom näringslivet i Värmdö kommun inbjudna till Värmdö Fastighetsmässa. Förmiddagen inleddes med ett scenprogram, med efterföljande mingel och nätverkande.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör inledde eventet tillsammans med kommundirektör Cecilia Lejon och Ulla Rådling, t.f. näringslivschef och chef för Arbetsmarknadsenheten. De hälsade alla välkomna och lyfte Värmdös tillväxt och näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Värmdö. Greger Ragnarsson, kontorschef på Samhällsbyggnadskontoret, tog vid och presenterade kommunens utbyggnadsplaner ur ett näringslivsperspektiv.

Under eventet hade också utställare och besökare möjlighet att pitcha sina idéer och behov, dela med sig av sin situation och berätta om vad de söker för fastighetsaffärer.

Syftet med Fastighetsmässan är just att erbjuda en mötesplats där behov och lösningar kan mötas och leda till nya fastighetsaffärer. På så sätt bidrar vi till att företag kan växa och etablera sig här i Värmdö, säger Deshira Flankör.

Från scenen berättade Cecilia Lejon om det pågående utvecklingsarbetet i kommunen, som hon ser som avgörande inte minst för utvecklingen av näringslivet.

Vi behöver göra vardagen så enkel och smidig som möjligt, både för invånare och företagare. Vi ska helt enkelt vara bäst på att vara kommun, då det är en förutsättning för både tillväxt och ett rikt näringsliv i stort, säger Cecilia Lejon.

Värmdö Fastighetsmässa arrangerades på Siggesta Gård, och har blivit en uppskattad arena för företag som letar eller erbjuder mark, fastighet eller lokal i kommunen.