Engagerade medarbetare och höga ambitioner

Publicerad 20 maj 2020

Mall för nyhetsbild

Under den pågående pandemin har samtliga förskolor, fritidshem och skolor i Värmdö hållits öppna. Verksamheten har genomförts trots stundtals hög sjukfrånvaro från personal, svårigheter att få tag på vikarier och omställning till fjärrundervisning på gymnasieskolorna.

Den tertialrapport som presenteras på utbildningsnämnden den 28 maj visar ett stabilt ekonomiskt läge, trots effekterna av pandemin. Det är mycket tack vare de anpassningar som gjorts i verksamheten under 2019 samt den flexibilitet och lyhördhet som visats under våren 2020:

Hög kvalitet i en påverkad tid

I en tid när det omöjliga blir möjligt så sätts kreativitet och lösningsfokus på sin spets. Medarbetare i förskola och skola i hela landet har bidragit till att omsorg och undervisning kunnat erbjudas under våren, så även i Värmdö:.

Färre elever än beräknat leder till underskott i vissa verksamheter

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott med 8 miljoner i utbildningsnämnden som helhet. Vissa verksamheter går dock med underskott som är kopplat till att de har färre elever än beräknat. De förskolor och skolor som är berörda kommer under året att arbeta med att anpassa sin organisation i relation till det befintligt barn och elevantalet.

Gemensam satsning på lovskola

Utifrån en högre elevfrånvaro än normalt, särskilt veckorna mellan sportlovet och påsklovet, kommer elever att få en möjlighet att ta igen missad undervisning genom extra lovskola. De kommunala skolorna kommer att arrangera lovskolor i egen regi eller tillsammans med en närliggande skola. Lovskolan kommer att genomföras i anslutning till skolavslutningen i juni eller innan skolstart i augusti. Vi planerar också för en gemensam lovskola under höstlovet 2020.

Gemensam satsning på lovskola

Utifrån en högre elevfrånvaro än normalt, särskilt veckorna mellan sportlovet och påsklovet, kommer elever att få en möjlighet att ta igen missad undervisning genom extra lovskola. De kommunala skolorna kommer att arrangera lovskolor i egen regi eller tillsammans med en närliggande skola. Lovskolan kommer att genomföras i anslutning till skolavslutningen i juni eller innan skolstart i augusti. Vi planerar också för en gemensam lovskola under höstlovet 2020.