Engagera dig i Kompis Sverige - för mångfald, integration och inkludering

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kompis Sverige är en ideell organisation som arbetar för att skapa möten i vardagen mellan människor som är nya i Sverige och de som har bott länge eller är födda här.

Arbetet i organisationen bygger på synen på integration som en tvåvägsprocess som förutsätter såväl nya som etablerades svenska aktiva deltagande.

Därför lägger Kompis Sverige stor omsorg på att aktivera etablerade svenskar i integrationsarbetet, eftersom det ofta är de som är nyckeln in i samhället för många nya svenskar, berättar Miranda Ahlers, Ordförande Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Kompis Sverige arbetar med tre olika metoder:

  • Individuella kompismatchningar efter gemensamma nämnare såsom intressen, familjesituation, samt utbildnings- och yrkesbakgrund.
  • Kostnadsfria sociala aktiviteter som organiseras och genomförs av Kompis Sverige tillsammans med lokala partners.
  • Workshops med övningar för att ge deltagare möjlighet att interagera och utöka sin förståelse för varandra, bland annat i gymnasieskolor.

Känner dig du dig nyfiken på att bli kompis är du varmt välkommen.

Du kan göra en stor skillnad och bidra till att nya svenskar utökar sitt sociala nätverk och får språkträning i vardagen. Och du kanske får en vän för livet samtidigt som du lär dig mer om en annan kultur, säger Miranda Ahlers.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig. Länk till annan webbplats.