Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

04 juli 2019

Engelska skolan till Värmdö

Internationella Engelska skolan och byggherren Turako AB tilldelades markanvisning för den nya grundskolan i Värmdö i maj 2018. Nu har Skolinspektionen godkänt Engelska skolan som huvudman.

Skolinspektionen bedömer att Internationella engelska skolan har ekonomiska förutsättningar och ett tillräckligt elevunderlag. Internationella engelska skolan blir därför huvudman för den nya f-9-skolan i Gustavsberg.

- Vi ser fram emot att få välkomna en så stark och profilerad aktör som Internationella Engelska skolan till vår kommun! Förslaget som presenterades av Engelska skolan tillsammans med Turako är genomtänkt både gällande arkitektur, placering och funktion, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Behov av nya skolplatser

Skolan är placerad i Charlottendal med närhet till bostadsområden, gång- och cykelvägar, vägar för biltransporter samt närhet till tänkta busshållplatser. Kommunen planerar också att bygga en idrottshall i anslutning till skolan.

- Behovet av nya skolplatser är stort i Gustavsberg. I mars satte vi spaden i marken för den nya förskolan i Charlottendal, nu tar vi nästa steg för att möta det ökade behovet. Extra roligt är det att kunna utöka valfriheten med ytterligare ny fristående aktör, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

När hela byggnationen är klar så kommer skolan att ha plats för totalt 750 elever. Initialt öppnar skolan för de lägre årskurserna. Invigningen är planerad till höstterminen 2021.

Läs tidigare publicerad information om skolan

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument