En resa mot en smartare skola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Hur ligger projektet till, vart är det på väg och hur är En smartare skola i behov av just dig? Få inblick i projektet via Utbildningskontorets ledningsgrupp.

Arbete med projektet En smartare skola startade under våren 2020. Målbilden är att projektet ska resultera i en flexibel digital miljö, som ska underlätta vardagsbestyren för de av er som på något sätt har koppling till utbildning i kommunen; som vårdnadshavare, barn, elever, administratörer eller som pedagoger.

Och det är just ni, de framtida användarna, som är navet i det här projektet. Det är ett antal av er som under våren delat tankar, behov, problem, önskemål och drömmar kopplade till visionen om vårt framtida gemensamma digitala ekosystem, i ett antal workshops. Resultatet av dessa workshops mynnade ut i flertalet analyser, kopplade till hur det digitala behovet egentligen ser ut för er. Och två saker kan vi definitivt konstatera: 1) Det finns en stor teknisk och digital mognad hos barn, elever, lärare, pedagoger, vårdnadshavare och administrativ personal i kommunen, samt 2) Det finns en hel del saker som redan idag fungerar bra, men även saker som kan bli både smartare, snabbare och mer tillgängligt när det kommer till våra digitala lösningar.

För att ha möjlighet att möta upp de krav och förväntningar som ställs på vår gemensamma digitala miljö i framtiden, är det nu därför snart dags för projektet En smartare skola att vända sig ut mot marknaden, i upphandlingsfasen. Vad finns det för lösningar som skulle kunna passa oss? Vilka leverantörer kan leverera detta till oss? Under senare delen av våren gick en fråga ut till marknaden för att undersöka intresset att delta och bidra till den sammanställda behovsbilden för projektet. Resultatet visar att det finns ett stort internationellt intresse att bidra på den svenska utbildningsmarknaden, något som känns både spännande och i linje med vår påbörjade resa.

För att projektet En smartare skola ska lyckas, behöver vi alla ta möjligheten att bidra. Den förväntade förändringen framöver kommer inte enbart att innebära delvis förändrade digitala verktyg, utan även på sikt förändrade och, enligt målbilden, förbättrade arbetsmetoder för samtliga målgrupper. Projektet En smartare skola kommer helt enkelt att ställa stora krav på förändringsarbetet och förändringsledning i samtliga led, oavsett vilken roll vi idag innehar inom utbildningen i Värmdö. Och det är ett jobb vi måste göra tillsammans.

Framöver kommer ni att mötas av figurerna nedan till höger, i flera av våra kanaler. Deras varande är baserat på de erfarenheter ni delat med oss under våren. Men de här figurerna kommer också att återkomma och hänga med under projektets gång, bli kompisar som hjälper oss att känna igen oss och att knyta ihop säcken för En smartare skola helt enkelt. Det kommer att bli en resa, men vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med er. Och vi hoppas att ni ser fram emot att göra den tillsammans med oss.

På återseende,

Peter Bergström, Mats Lundström,
Ingmarie Lagne och Erik Sanner

Ledningsgrupp, Utbildningskontoret

Pdf för utskrift hittas här , 813.9 kB.

En illustrated bild på tre vuxna och ett barn.