En tyst minut för Ukraina

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun uppmärksammar årsdagen av invasionen av Ukraina genom en tyst minut fredag den 24 februari klockan 09.00. Deltagande är öppet för alla.

Värmdö kommun deltar i manifestationen för årsdagen av invasionen av Ukraina den 24 februari. Deltagande sker genom en tyst minut klockan 9.00, flaggning samt genom ett tal signerat kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas. 

Den tysta minuten genomförs fysiskt utanför huvudentrén till kommunhuset i Skogsbo kl. 9.00. På plats finns förutom KSO Carl Kangas även för dagen tillförordnad kommundirektör Lena Hellström. Manifestationen är öppen för alla som vill delta. 

Efter manifestationen publiceras en relaterad video i Värmdös offentliga kanaler. 

Vid frågor kontakta pressansvarige Anette Niska-Andersson.