Erfarenhetsutbyte med Lunds kommun

Publicerad

Lund kommuns statsvapen

Under dagen besökte kommundirektör Cecilia Lejon med kollegor Lunds kommuns verksamhet för att byta erfarenheter och prata verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation. Förhoppningen är att vidare stärka möjligheten att lära av varandra.

Värmdö kommun genomför just nu omfattande innovations-, digitaliserings- och utvecklingsinsatser inom satsningen som kallas Smartare Värmdö. Målet är en kommun 2.0, där frigjord administrativ tid leder till mer värdeskapande insatser och bästa möjliga värde för varje skattekrona.

Lunds kommun är på en liknande resa som Värmdö. Under konferensen Offentlig Chef där Värmdö deltog talade representanter för Lunds kommun och delade med sig kring deras projekt Robotfabriken; en digital satsning som syftar till att automatisera vissa enklare arbetsuppgifter och processer och ställa om i verksamheterna till att utföra mer värdeskapande aktiviteter med den tid som sparas. Projektet har många likheter med Värmdö kommuns Automatiseringsfabriken som också fokuserar på att frigöra tid genom att lokalisera, automatisera och effektivisera lättare, men tidskrävande, administrativa uppgifter och processer.

Väl på plats i Lund valde Värmdös kommundirektör Cecilia Lejon, HUB-chef Mona Ekesryd och IT-chef Ulf Herkommer att besöka Lund kommuns verksamhet för att passa på att diskutera olika dimensioner av kommunernas snarlika satsningar. Från Lunds kommun deltog bland andra digitaliseringschef Johan Frithiof-Karlberg och utvecklingschef Mattias Hedenrud.

- Inför uppstarten av Smartare Värmdö besökte vi Lunds kommun och tog del av deras framgångsrika arbete med automation och digitalisering inom vård- och omsorg. Nu när vi är i Lund i annat sammanhang passar vi på att besöka deras kommunövergripande automationsfabrik för att se hur de har utvecklat arbetet. Vi utforskar hur de arbetar med mätning av effekter och hur de gör för att hämta hem nyttorna i verksamheten. Både Värmdö och Lund har kommit en bit med arbetet och tillsammans kan vi bli än bättre, säger Cecilia Lejon.