Ett starkt resultat för Värmdö kommun

Publicerad

En äldre hand som håller i en yngre hand

2021 gjorde Värmdö kommun ett starkt resultat på 227 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott mot budget på 129 miljoner kronor.

Samtidigt har självfinansieringsgraden för Värmdö kommuns investeringar under 2021 varit på 132 procent. Det innebär att kommunen inte har behövt lånefinansiera investeringar. Det goda resultatet gör att kommunens kreditvärdighet och långsiktiga betalningsförmåga stärkts.

Värmdö kommuns årsredovisning för 2021

Några av det mest väsentliga punkterna i fjolårets årsredovisning är att kommunen gjorde ett starkt resultat på 227 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott mot budget på 129 miljoner kronor. Därtill var kvinnornas medellön, för första gången på länge, högre än männens hos kommunens anställda. Dessutom minskade låneskulden för kommunen med 100 miljoner kronor jämfört med 2020, Värmdö fick 666 nya kommuninvånare och antalet månadsavlönade inom kommunen minskade med 81 personer. Kommunens soliditet har även ökat från 27 procent till 30 procent.

Kommunens ekonomi går starkt

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande, berättar att resurshushållningen genom Smartare Värmdö och arbetet med att minska administrationen, har effektiviserat de processer som inte har gett ökat värde för värmdöborna. En del av överskottet beror också på statliga medel som inte har förbrukats enligt förväntningarna. Därför är viktigt att vi använder dem rätt för framtiden. Överskottet ska nu användas till nya investeringar och till att minska kommunens låneskuld.

Värmdös välfärd bygger på en stark och högkvalitativ kärnverksamhet och där ingår utöver fräscha och ändamålsenliga verksamhetslokaler, även ett rikt idrottsliv för våra unga. Vi vet att vi behöver rusta upp skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar, som exempelvis Ekvallen. Då krävs det att vi har råd att investera utan att behöva vända oss till banken och skuldsätta framtida generationer.

Det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet har påverkat mest

Cecilia Lejon, kommundirektör, berättar att det förvaltningsövergripande utvecklingsarbete har påverkat mest under året.

Det arbete som inleddes under 2020 har fördjupats och samtliga delar av organisationen är nu ombord i utvecklingen. Att vi under året startade upp Academy för ett smartare Värmdö har haft stor påverkan på det inre arbetet, och har ytterligare stärkt fokuset på kostnadseffektiv verksamhet som i sin tur skapar värde för invånare och näringsliv. Nu håller vi i, håller ut och ser till att få resultat i mål!

Vill du ta del av årsredovisningen i sin helhet hittar du den här Länk till annan webbplats.


Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Den ska redovisa hur kommunen uppfyllt den uppsatta budgeten och verksamhetsmålen för året. I den hittar du kommunens och de kommunala bolagens samtliga siffror i detalj. Till exempel, hur pengarna har använts under året och vilka investeringar som har gjorts.