Examen för de första Academystudenterna

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 12 januari var det examensdags för de första deltagarna i Academy. Utbildningen som ska stötta kommunens ledare och nyckelspelare i transformationen till ett Smartare Värmdö.

Under 2021 har ett tjugotal nyckelspelare i utvecklingsarbetet med ett Smartare Värmdö gått utbildningen Academy. Den 12 januari examinerade hela gänget och nu är de redo för att sprida sina nya kunskaper och förmågor ut i organisationen.

Nästa omgång av utbildningen drar i gång den 25 januari. Då får nya medarbetare i Värmdö kommun träning i att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära.

Dennis Forsgren, samordnare på Servicecenter, är en av de nyexaminerade deltagarna.

Utbildningen har varit utmanande och intensiv. Samtidigt har den gett mig otroligt mycket. Framför allt träningen med att ifrågasätta mitt vanliga sätt att jobba på, och att våga testa nya arbetssätt, säger han.

Vad är Academy?

  • Syftet med Academy är att hjälpa och träna ledare i kommunen i arbetet med att driva de viktiga förändringar som ett Smartare Värmdö innebär.
  • Academy fokuserar på det stöd och de resurser en organisation behöver under en förändringsresa men också på de mänskliga aspekterna av att driva och genomgå förändring.
  • Utgångspunkten i utbildningen är utvecklingsmetodiken, EOR, som står för extraordinärt resultat. En av de viktiga byggstenarna för att realisera ett Smartare Värmdö.