Få en inblick i våra förskolor – Fågelvik först ut!

Publicerad

Häng med under hösten när våra fantastiska förskolor visar upp sina verksamheter.

Som en förlängning på Kvalitetsmässan som vi berättat om tidigare, kommer samtliga av kommunens förskolor under hösten få möjlighet att visa upp sig i våra gemensamma kanaler. Varje förskola har själv fått vara med och utforma materialet, för bästa möjlighet att ge en så genuin inblick som möjligt i deras respektive verksamhet. En fantastisk möjlighet att ta del av hur vardagen ser ut för våra minsta medborgare, helt enkelt!

Först ut är Fågelviks förskola, som valt att illustrera sin verksamhet i en film och en kort text. Häng med!


Fågelviks förskola är belägen i Fågelvik på Ingarö.

Med värdegrundsarbetet i fokus:

  • Vänskap
  • ALLA-LIKA-OLIKA-UNIKA
  • Inflytande. Inkludering och tillgängligt modersmål

På Fågelvik är barnen trygga i förskolan och i de lokaler vi delar med skolan. Vi använder naturen och närområdet som en del i utbildning och undervisning. Utifrån intresse får barnen utforska, pröva, konstruera och tillsammans skapa och lära genom lek.