Fajansparken i Gustavsberg öppnar upp

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu öppnar Fajansparken i Porslinskvarteren. Parkstråket pryds av konstverk med kopplingar till fabriksområdets historia och binder ihop det tidigare fabriksområdet från norr till söder.

I Blå Blom-parken, som är den sista delen av Fajansparken som nu är färdig, hittas en lekplats som kommer fungera som en samlingspunkt för både barn och vuxna. Där kommer finnas utrymme för sandlek, experimentlek, klätterlek, balanslek, gunglek och bollspel. Ambitionen är att lekplatsen ska locka till rörelse, fantasi och experimentlust.

Två konstverk med kopplingar till fabrikens historia smyckar Fajansparken, Vagnen av den lokala konstnären Ylva Wilhelmina Franzén samt Trädet av Rikard Fåhraeus.

Det är fantastiskt roligt att hela parkstråket nu står klart. Jag hoppas att parken ska kunna ge utrymme för glädje, rekreation och lek med plats för möten och aktiviteter för alla åldrar,

säger Camilla Schultz, mark- och exploateringschef.

Fajansparken är det parkstråk som löper genom hela Porslinskvarteren från norr till söder. Parkstråket består av flera parkdelar namngivna efter de porslinsserviser som satt Gustavsberg på kartan - Prunusstråket, Salixtrappan, Blå Blom-parken och Astertorget.

Invigningen planeras ske längre fram men parken öppnar för allmänheten idag.


Se filmen om Fajansparken här nedan!