Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Artikel i lokal media om Gustavsgården

Uppdaterad 8 oktober: Den artikel som publicerades i Nacka Värmdö Posten om Gustavsgården den 23 september innehöll flera direkta faktafel som vi av sekretesskäl inte kan bemöta i sak. Efter att NVP nu justerat i artikeln så framgår det tydligt att informationen inte kommer från oss. De citat som finns med är också korrekta, något som vi uppgav tidigare inte stämde.

I flera fall omnämndes också samma händelse med olika beskrivningar vilket gjorde att det framstod som att det var fler fall som inträffat på boendet än vad det faktiskt var. Vi framförde till NVP att vi tyckte det var mycket beklagligt eftersom det bidrar till att förstärka en enbart negativ bild av verksamheten. Detta är nu justerat av NVP.

 

Publicerat 23 september:

Avvikelseanmälningar ska göra verksamheten bättre

Artikelns grund ligger i de incidentrapporter och avvikelseanmälningar som verksamheten själv gör. Att göra avvikelseanmälningar är ett led i ett systematiskt utvecklingsarbete där vi har som mål att all personal ska få utökad kunskap om avvikelsernas syfte - det vill säga att kontinuerligt förbättra vården och omsorgen. Vad är då en avvikelse? En avvikelse är en händelse som av någon anledning avviker från normalfallet. Det kan vara en faktisk eller möjlig framtida brist inom verksamheten som på något sätt har eller skulle kunna ha drabbat den enskilde. Inom ramen för avvikelsen hanteras informationen med berörd personal, den enskilde och anhöriga. Syftet är att se till att bristen åtgärdas och undvika att den upprepas.

I artikeln beskrivs avvikelser enbart som negativa och kallas för "vanvård". Vi ser att arbetet med avvikelser och att de uppmärksammas och rapporteras ger oss möjlighet att analysera, åtgärda och utveckla verksamheten. En verksamhet som hanterar människor, ofta svårt sjuka, behöver ha ett väl fungerande system för att rapportera avvikelser. Att inte ha några avvikelser är i sig en risk eftersom det tyder på att systemet inte fungerar.Om vi avstår från att rapportera avvikelser av rädsla för medial publicitet så är det oerhört allvarligt.

Ett arbete för hållbar verksamhet

Gustavsgården är just nu inne i ett intensivt kvalitetsarbete där många positiva förändringar sker, förändringar som tyvärr inte väckt motsvarande mediala intresse. Vakanta tjänster av undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter har tillsats och nya gruppchefer är på plats. Nämnd och förvaltning har ett nära samarbete när det gäller Gustavsgården, och inför varje nämnd lämnar förvaltningen en rapport i enlighet med upprättad handlingsplan. Det är ett transparent kvalitetsarbete som pågår och vi arbetar fortsatt för en långsiktigt hållbar lösning. Vårt primära fokus är att säkerställa att våra boende har en trygg och säker omsorgsmiljö och att skapa en lugn arbetsplats med god arbetsmiljö för våra medarbetare. Och alla händelser, stora som små, tas på stort allvar i vårt förbättringsarbete så att alla våra boende ska uppleva en trygg och säker vård.

Kontaktpersoner:

Anne Lundkvist, chef socialkontoret
telefon 08-570 473 89 eller 070-007 51 42

Anna Lipinska, ordförande vård- och omsorgsnämnden
telefon 08-570 474 18 eller 072-183 54 00

Ilona Klein Gullberg, kommunikationschef
telefon 070-165 93 02

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument