Felaktig och vilseledande artikel i Aftonbladet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under helgen har direkt felaktig och vilseledande information spridits i Aftonbladet kring hur vår hemtjänst arbetar gällande skyddskläder vid misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19.

Flera medarbetare har reagerat på innehållet i artikeln och några av dem valde redan under helgen att bemöta det som stod i forum på sociala medier. Helena Österman, som har arbetat i vården i över 40 år, arbetade på Gustavsgården från 1981 fram tills hon gick i pension. Nu har hon valt att göra skillnad genom att hoppa in som timanställd på hemtjänsten i Djurö. Helena reagerade direkt när hon läste artikeln:

När jag läste den så tänkte jag – nej, det här låter inte riktigt någonstans. Vi har till och med corona-kit i bilarna.

Kollegan Zandra Edmund reagerade också på artikelns innehåll och beskrivning av deras arbete:

Jag reagerade på artikeln och de felaktigheter som stod där. Därför har jag försökt att bemöta med korrekt fakta på de Facebookinlägg jag sett. Vi följer ju också kommunals riktlinjer, och vi uppmanas att varje dag kolla av vår mejl för att ta del av information, vår chef är duktig på att informera, säger Zandra.

Tydliga rutiner och en beredskapsplan

Det finns tydliga rutiner och en beredskapsplan för hur misstänkt smitta inom hemtjänsten och äldreomsorgen ska hanteras. Om det finns misstanke så kontaktas vårdcentralen eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) där kunden är inskriven. Helena Österman berättar om en incident på påskafton där en brukare uttryckte smärta i lungorna.

Jag ringde vår chef för att rådgöra. Vi kontaktade vården som vi ska göra, men dessutom kom min chef in på sin lediga dag och såg till att vi hade extra skydd i arbetet. Som tur var visade det sig vara falskt alarm, berättar Helena.

Zandra menar att informationen till medarbetarna är regelbunden och tydlig:

Vi får kontinuerlig information och uppmanas varje morgon att tvätta och sprita våra händer, att använda handskar och förkläden. Vid minsta misstanke om covid-19 ska vi kontakta sjukvården och närmsta chef och sedan inte gå in tillbaka utan skyddsutrustning. Det är sant att vi inte har några gigantiska lager men vi har det vi behöver och dessutom förberedda corona-kit, säger Zandra Edmund på Djurös hemtjänst.

Skyddsutrustningen består av stänkskydd, munskydd, handskar, handdesinfektionsmedel och visir/ skyddsglasögon för att minimera risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. Mahria Lövkvist, tillförordnad kontorschef för vård- och omsorgskontoret förklarar:

Om det finns minsta misstanke så kontaktar vi vårdcentralen för läkarbedömning och provtagning. Men det är inte vi som beslutar om huruvida en person ska provtas eller ej, det är Region Stockholm som både tar beslutet och sen ansvaret för att genomföra det.

Vi följer rekommendationer

Vi kommenterar aldrig enskilda fall då alla våra brukare är skyddade av sekretess.Värmdö kommun vill tydliggöra att vi värnar om våra kunder och om våra medarbetare. Vi värnar om medarbetarnas arbetsmiljö och om deras förutsättningar till att göra ett tryggt och bra arbete. Varje dag arbetar både medarbetare och chefer inom vård- och omsorgskontoret hårt för att säkerställa att rutiner följs och att skyddsmateriel och kläder finns att tillgå.

Grunden för vårt arbete är att våra medarbetare är friska när de är på jobbet, om de är sjuka stannar de hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att medarbetare som uppvisar lätta förkylningssymtom eller symptom på luftvägsinfektion stannar hemma eller skickas hem. Arbetet planeras om eller så sätts vikarie in, och personal som har varit sjuk får återkomma till arbetet efter två symptomfria dagar.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare och medarbetare ska veta vart de kan vända sig.