Fler smarta sopkärl

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har under de senaste veckorna fått fler smarta sopkärl i framför allt Gustavsberg tätort. De första kärlen ställdes ut under sommaren 2021 och efter ett års utvärdering kan vi se stora fördelar med smarta sopkärl.

Sopkärlen kallas smarta för att de dels drivs av solceller och komprimerar skräpet så att det får plats mer skräp i varje kärl. När kärlen börjar bli fulla skickar sopkärlet en signal om att det är dags för tömning. Detta innebär att vi kan planera tömningar efter behov och inte efter schema som sker idag. På så sätt slipper vi köra ut till tomma behållare och vi blir förvarnade i tid om en behållare är på väg att bli full och behöver tömmas.

Förutom dessa fördelar så har vi även minskat transporterna då kommunens sopbilar kör avfallet direkt till avfallsanläggningen. Koldioxidavtrycket från avfallshanteringen minskar betydligt, då vi slipper fyra av fem tömningskörningar.

Nu utvärderar vi de nya kärlen för att på sikt fortsätta utbyte av ännu fler kärl.