Fokus på ledarskap i utvecklingsprogrammet för vårt smartare Värmdö

Publicerad

Illustration som visar ett kugghjul och en spiralformad pil

Hur får Värmdös utvecklingsledare och chefer få rätt verktyg och kunskaper för att driva på kommunens transformation? Vad innebär det konkret för deltagarna och i förlängningen dem vi finns till för? Frågorna är många när vi träffar Jenny Sparby, chef för HR strategi.

I förändringsresor så finns det alltid några som går före och visar vägen. De som nyfiket utforskar och tryggar andra att ta sina första steg på sin resa.
I vårt utvecklingsprogram får deltagare extra stöd i att stärka sin kunskap i att driva förändring genom vår Academy för ett smartare Värmdö. Ett forum för dialog och utveckling av det moderna välfärdsarbetet vi bygger upp i kommunen.

Academy fungerar som en stödstruktur och förmedlar ett tydligt budskap: om vi ska nå andra resultat än vi tidigare gjort vi måste vi konkret göra saker annorlunda och släppa taget om det gamla. Alltså inte mer av samma - utan utforska det som medborgarna och näringsliv verkligen behöver.

De ledare som ingår i Academy för ett smartare Värmdö ansvarar för stora och viktiga förändringsuppdrag. De verktyg våra chefer och ledare får med sig är en metodik som på riktigt driver förändring. Att 1. se och förstå verkligheten som den är. 2. Materialisera och formulera en konkret framtidsbild. 3. Lära sig att övergå i ett systematiskt agerande. 4. Förmåga att orka hålla i.

Nu går första kullen Academy och deltagare berättar att de känner sig stärkta i sitt ledarskap och är rustade att ta sig an arbete i ständig rörelse. Modellerna de lärt sig används dagligen och de är en förutsättning att kunna omsätta dem i vår förflyttning för att agera systematiskt och hålla i.

Min upplevelse är att jag får det bredare perspektivet och ett stöd att tillsammans med kollegor utforska de möjligheter vi står för säger Jenny Sparby, chef för HR strategi och utveckling. Vidare berättar hon att vi få ett forum att pusha och utmana varandra att utforska de möjligheterna vi har i organisationen, avslutar Jenny.

Initiativet kommer under nästa år att helt ägas av förvaltningen och är en central drivkraft i att stärka våra ledare och chefer att lyckas.

Vill du höra mer? Lyssna på Smartare Värmdöpodden. Finns där poddar finns.