Folkomröstningen: Preliminärt resultat från omröstningsnatten klart

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kl. 20:00 avslutades den lokala folkomröstningen i Värmdö kommun. Av kommunens 34 872 röstberättigade har 5 713 deltagit (16,38 %).

Antalet röster på de olika alternativen har enligt de preliminära resultaten från omröstningslokalerna fördelats enligt följande:

Avstår: 343

Ja: 5 085

Nej: 285

Folkomröstningen har genomförts på ett säkert sätt och enligt de ramar som fullmäktige beslutat om. Värmdöborna har därmed, bland annat genom förtidsröstning och ambulerande röstmottagning, haft god möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter, säger Bo Bladholm (M), valnämndens ordförande.

Preliminärt resultat för respektive omröstningsdistrikt samt information om rösträkningen finns på:

Resultat folkomröstning 2021

Valnämnden håller slutlig rösträkning fredag den 10 september 2021 klockan 9.00 i kommunhuset i Värmdösalen. Rösträkningen är offentlig och öppen för allmänheten.

Så redovisas resultatet