Föreläggande från Skolinspektionen

Publicerad

Pennor

Skolinspektionen förelägger Värmdö kommun att senast den 15 juli 2020 vidta åtgärder så att skollagens bestämmelse om skolenhet följs gällande Skärgårdsskolans struktur.

Anledningen är att Skolinspektionen bedömer att kommunen inte organiserar skolverksamheten i skolenheter som överensstämmer med författningarnas krav, då avståndet mellan Värmdö skärgårdsskolas skolbyggnader är alltför stort.

Uppdrag från nämnden

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag i budget 2020 att se över Skärgårdsskolans organisation:

”Utbildningsnämnden uppdras att utreda Skärgårdsskolan i syfte att utveckla skärgårdsskolorna utifrån aspekterna likvärdighet, kvalitet och kostnad. I uppdraget ingår att ta fram riktlinjer för att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation.”

- Uppdraget från utbildningsnämnden ligger helt i linje med det arbete vi gör och vill utveckla vidare - både för alla barns rätt till en likvärdig och kvalitetsmässig utbildning, men också för en hållbar och levande skärgård, säger Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Bakgrund

Bakgrunden är den sammanslagning av Djurö skola och Skärgårdsskolan (med verksamhet på Möja, Runmarö och Svartsö) till en skolenhet som beslutades i oktober 2012.