Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2023

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har tagit fram förslag på nya lokala föreskrifter om avfallshantering.

Innan det nya förslaget antas i kommunfullmäktige ska utställning och samråd ske. Kommunstyrelsen beslutade 5 april att förslaget ska ställas ut och samrådas.

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Förslaget till nya avfallsföreskrifter finns tillgängligt för granskning under perioden 13 april - 11 maj 2023.

Ta del av föreskrifterna

Du hittar föreslaget till de nya avfallsföreskrifterna här: Aktuell information om avfall och återvinning - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter?

Skicka dina synpunkter senast den 11 maj till varmdo.kommun@varmdo.se