Fortsatt höga betyg i Värmdös kommunala skolor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det genomsnittliga meritvärdet ligger nu på 249 poäng mot 241 poäng vårterminen 2019.

Meritvärdet ökar visar den preliminära sammanställningen av vårens betygsstatistik som omfattar alla elever i årskurs nio i Värmdös kommunala grundskolor. Det genomsnittliga meritvärdet ligger nu på 249 poäng mot 241 poäng vårterminen 2019.

Undersökningar visar att en framgångsfaktor i arbetet med att stärka skolornas arbete med undervisning och lärande är ett genomtänkt och levande kvalitetsarbete som engagerar hela styrkedjan från klassrummet upp till huvudmannen för skolan. Kommunen har målmedvetet arbetat med skolutveckling de senaste åren och årets resultat visar att satsningen har gett goda resultat i verksamheten.

- Det är väldigt glädjande att den positiva utvecklingen håller i sig och det här visar verkligen att vårt systematiska utvecklingsarbete tydligt påverkar det som sker i klassrummet. Skolledare, lärare och inte minst våra elever har all anledning att vara stolta över dessa resultat, säger Peter Bergström, utbildningschef.

Under hösten kommer Skolverkets officiella statistik som även innefattar resultaten för elever som går i fristående skolor.