Förtydligande från Smittskydd Stockholm gällande nya restriktioner

Publicerad

Coronavirus, illustration

Utifrån de tillskärpta råd och restriktioner som trätt i kraft så har regionens kommuner stängt ned stora delar av kultur- och fritidsverksamheterna. Smittskydd Stockholm förklarar varför beslutet har tagits.

I en skrivelse från smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund så står det bland annat att med anledning av det allvarliga epidemiologiska läget ska vi tillfälligt avstå från all organiserad uteträning fram till och med 24 januari. Ny bedömning av det epidemiologiska läget kommer att ske kontinuerligt.

För att vända utvecklingen och minska antalet personer som vårdas inom slutenvård och intensivvård samt minska risken att smitta kommer in på fler äldreboende, behövs en generell minskning av smitta i samhället. För att uppnå detta behöver varje person stanna i ”sin bubbla” och undvika att träffa personer som inte är en del av dennes hushåll. Det behövs också en minskning av antalet personer som reser i kollektivtrafiken och som rör sig på platser i samhället där det kan uppstå kontakt som inte är nödvändig eller trängsel. Det är därför vi uppmanar att under en begränsad tid avstå från organiserad träning, även utomhus.

Vi har i det längsta strävat efter att ha våra verksamheter öppna samtidigt som vi följer rekommendationerna. Vi kommer även fortsättningsvis ha en tät dialog med regionens kommuner och aktörer och följa läget kontinuerligt för att se vilka eventuella anpassningar vi kan göra.

Läs mer om de skärpta restriktionerna och om vad kommunen gör