Förtydligande kring artikel ”Förskolor och skolor tvingas spara miljoner”

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Publicerad i lokaltidningen Mitti den 21 september.

Den 21 september publicerades artikeln ”Förskolor och skolor tvingas spara miljoner” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av lokaltidningen Mitti. I artikeln kan det tolkas som att det finns ett sparbeting på verksamheten motsvarande drygt 15 msek. Något sådant sparbeting existerar inte.

I den åtgärdsplan som bifogats ärendet ”Rapport av åtgärdsplaner för verksamhet i egen regi 2021UTN/0227-” i utbildningsnämnden framgår att utifrån prognosen i tertial 1 är prognosticerat underskott för verksamhetsområde förskola 2,8 msek, 36 tkr för grundskolan och för gymnasieskolan 5,4 msek. Under läsåret har en omfördelning av barn- och elevströmmarna skett inom kommunen, något som varit väntat, men som varit mer omfattande än vanligt. Vid en omfördelningen av barn- och elevströmmar, uppstår omställningskostnader för verksamheten. Det är utifrån siffrorna presenterade ovan som en anpassning av organisation och bemanning nu pågår, relativt de nya förutsättningarna för verksamheten.