Framgångsrikt friluftsarbete ger resultat i ny mätning

Publicerad 20 maj 2020

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun klättrar 102 platser i mätningen för Sveriges Friluftskommun och hamnar på ranking 80. En rejäl revansch efter 2019 då kommunen hamnade på ranking 182.

Värmdö får totalt 24 poäng av 32 möjliga, vilket ger en ranking på 80. En av förklaringarna till det kraftigt förbättrade resultatet är en målmedveten satsning på att tillgängliggöra spår, leder och kulturstigar samt att öka kännedomen om Värmdös natur- och friluftsliv.

Värmdös friluftsliv har en stor betydelse i vår kommun och vår klättring i den nya rankningen visar på ett framgångsrikt friluftslivsarbete som kommer invånarna till nytta.

Det säger Jasmin Farid (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande. Hon fortsätter:

För oss är friluftslivet ett fantastiskt redskap för att erbjuda rekreation, förbättra folkhälsan, få kunskap om vår vackra naturmiljö och göra den mer tillgänglig för alla.

De områden som mäts är ”Planer för friluftsliv”, ”Information och samarbete” samt ”Aktiviteter inom friluftsliv”. Den högsta poängen har kommunen fått inom området ”Aktiviteter inom friluftsliv”, 12 poäng. Värmdö erbjuder många motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat. Det finns rast- och grillplatser samt ett väl utbyggt när av informationstavlor med upplysningar om natur- och kulturvärden. Besökarna kan också hitta kulturstigar, snorkelled, cykelleder och utegym i såväl centrala delar som i skärgårdsmiljö.

Nationella friluftsmål

Utmärkelsen Sveriges friluftskommun har delats ut sedan 2010 och syftar till att skapa uppmärksamhet kring friluftsliv och stimulera kommunernas arbete till att bidra för att nå de nationella friluftslivspolitiska målen. Målen omfattar områden som allemansrätt, tillgång till natur för friluftsliv samt en hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.

Som kommun har vi en viktig roll för att bidra till att utveckla friluftslivet. Värmdö har mycket att erbjuda inom det här området och vi har en långsiktig strategi för att öka attraktionen ytterligare.

Det säger Fredrik Nornvall, kultur- och fritidschef i Värmdö.

Priset för Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv.

Se mätningen Sveriges friluftskommun 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster