Framtidsbudgeten 2023: Ansvar i tuffare tider

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kärnverksamheter som skola, kultur och fritid samt äldreomsorg kommer att prioriteras i Värmdös budget inför 2023. Därutöver stärks klimatarbetet och möjligheterna att möta behoven inom kultur och fritid. Det kommer även vara en fortsatt satsning på digitalisering som förväntas bidra till en minskad administrationstid inom kommunen.

Värmdö har länge varit en starkt växande kommun med behov av flertalet långsiktiga investeringar. Samtidigt befinner vi oss i ett ekonomiskt osäkert läge. Det kommande året väntar prisökningar, svagare skatteintäkter och en konjunkturnedgång. Därför har det budgeterats ett resultatmål för 2023 på 1 procent. Den nya rambudgeten är på drygt 2,7 miljarder kronor.

- Jag är stolt och glad att kommunfullmäktige nu beslutat om Värmdösamarbetets första budget. Riktningen är tydlig. Värmdö ska bli en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en tryggare äldreomsorg samtidigt som vi tar ansvar i de tuffare ekonomiska tider som väntar, säger Carl Kangas (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Värmdö, likt övriga Sveriges kommuner står inför en utmanande tid. Utöver det kärva ekonomiska läget är kompetensbristen inom välfärdssektorn en faktisk utmaning. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt, nyttja digitalisering och säkerställa att våra främsta resurser; medarbetarna, ges förutsättningar att leverera välfärd utifrån sin fulla potential, säger kommundirektör, Cecilia Lejon.

Fokus på Värmdös barn, unga och äldre

Budgeten fokuserar på Värmdös barn, unga och äldre. Förskola och skola F-6 får en uppräkning på 3 procent samtidigt som årskurs 7–9 räknas upp med 6 procent. Det tillsammans med en förbättrad socioekonomisk fördelning är tydliga steg mot en mer långsiktigt stark finansiering av Värmdös skolor. Budgeten skall också stärka tryggheten och öka valfriheten inom Värmdös vård - och omsorgsverksamheter. Därför räknas pengen upp med 3 procent.

Kultur och fritid

Under 2023 stärks förutsättningar för att öka tillgängligheten och skapa en stärkt inkludering inom idrott och fritid med satsningar på fritidsgårdsprojekt i samverkan med föreningslivet. Under året ska avgörande steg tas för att utveckla våra idrottsanläggningar och bättre möta det behov som finns, särskilt vad gäller is-sporter och ridsporten.

Miljö

Ett nytt klimat och miljöutskott inrättas och kommunens målstyrning utgår ifrån de globala målen i agenda 2030.

Vill du läsa mer om Värmdös budget så hittar du den här. 768484.PDF (360online.com) Länk till annan webbplats.