Framtidsmässan – startskottet på satsningen Framtidsvägledning

Publicerad

Cecilia Lejon, Deshira Flankör (M), Carmen Blom

Kommundirektör Cecilia Lejon, Kommunstyrelsens ord. Deshira Flankör (M), Kontorschef utbildningskontoret Carmen Blom

Måndagens Framtidsmässan för elever i årskurs 8 var startskottet för kommunens satsning på ökad samverkan mellan näringsliv och skola. Satsningen går under namnet Framtidsvägledning och ska medverka till en närmare dialog mellan grundskolan och det lokala näringslivet samt bidra till ökad arbetsmarknadskunskap för unga värmdöbor.

För att stärka arbetet kring ökad arbetsmarknadskunskap i Värmdös grundskolor och ytterligare förbättra bryggan mellan skola och näringsliv genomför Värmdö kommun just nu en riktad satsning inom området, kallad Framtidsvägledning. Den övergripande tanken är bland annat att företag framöver ska få möjlighet att agera Yrkesambassadörer och då får möjlighet att vara mentorer, göra besök på skolor, ta emot studiebesök och praoelever eller på andra sätt bidra till att inspirera eleverna.

Startskottet för denna satsning är en Framtidsmässa som ordnas för elever i årskurs 8 i Värmdös skolor och som gick av stapeln i Värmdö sporthall i måndags. Inbjudna var lokala företag, samt åttondeklassare från Värmdös högstadieskolor. Förutom det mänskliga mötet mellan företagare och elev, var prova-på-aktiviteter, tipsrundor och virtuella uppgifter i fokus under dagen.

Det gäller att inspirera ungdomarna tidigt och förhoppningsvis bidra till vägledning inför framtiden. Det blev en superlyckad dag med ett högt engagemang från våra 8:e klassare. En stor eloge till vår förvaltning som hade gått in i detta helhjärtat säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun, fortsätter:

Det här är en satsning som spänner över stora delar av vår kommunala verksamhet och som förhoppningsvis kommer ge synergieffekter på bred front och för många av kommunens olika målgrupper. Förutom att det är en viktig satsning i sig, är det ett utmärkt exempel på styrkan i samarbete mellan kommun och lokala aktörer som vi i förlängningen hoppas även ska kunna inspirera andra.