Från 30 till 20 dagars leveranstid på nybyggnadskartor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Sedan i somras har kommunen testat att låta vissa fastighetsägare själva kontrollera sin nybyggnadskarta. Det har lett till att leveranstiderna för nybyggnadskartorna nu är nere på ca 20 dagar istället för ca 30 som det var för ett år sedan. För de som får en egenkontrollerad karta är leveranstiden ännu kortare, ca 10 dagar. Kommunen åker bara ut och mäter där det verkligen behövs. Detta tack vare att vi har digitala kartor med känd kvalitet.

Att vi kan låta beställarna, i vissa fall, godkänna sin egen karta bygger på att vi har god kvalitet på fastighetsgränserna och ajourhållna kartor. Vi har under flera år arbetat med att höja kvalitén på de digitala fastighetsgränserna och vet nu i princip var vi kan lita på gränserna inom kommunen och var vi behöver åka ut och mäta. Vi har även arbetat med att bygga upp kommunens egen primärkarta och har egen kompetens att kartera med hög noggrannhet från våra egna flygbilder, säger Malin Sträng, Avdelningschef kart och GIS avdelningen.

Idén att låta fastighetsägare själva kontrollera sina kartor väcktes i samband med det uppmärksammade projektet att mäta in fastighetsgränser med hjälp av drönare. En del i projektet byggde på att fastighetsägare själva markerade sina gränser. Där insåg vi att viljan att hjälpa till från fastighetsägarna är stor, och att det går att lita på att de gör rätt. Att ha en korrekt karta ligger ju både i den sökandes och kommunens intresse.

Jag tror att det finns en mycket stor potential till effektivisering och förbättring inom många områden genom att ta hjälp av fastighetsägarna och medborgarna, säger Malin Sträng.

Hittills har 17 nybyggnadskartor med egenkontroll levererats med en median leveranstid på 9 dagar. Det är ca 25% av de fullständiga nybyggnadskartorna. Dessa har dessutom blivit billigare för beställaren mot vad en fullständig nybyggnadskarta skulle ha kostat.

Vi ser även stora möjligheter att minska denna leveranstid ytterligare när vi kan ställa frågorna direkt vid beställningen via en e-tjänst, avslutar Malin.

Ännu är detta bara ett försök. En del utvärdering kvarstår, men med tanke på det omedelbara resultatet på leveranstiderna så är förhoppningen att försöket kommer bli verklighet.

Länkar:

Information om nybyggnadskartor:

Kartor, kartbeställning och annan geografisk information - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Information om drönarprojektet:

Unikt drönarprojekt får koll på Värmdös fastighetsgränser - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Drönare ger bättre gränser - Stadsbyggnad | Tidskrift för Föreningen Sveriges Stadsbyggare Länk till annan webbplats.

Släng eller behåll tvåspaltaren.

Släng eller behåll tvåspaltaren.