FREDA ska leda till effektivare hjälp

Publicerad

Två händer som håller i varandra

Med bedömningsinstrument FREDA ska handläggare tydligare och snabbare kunna identifiera personer som utsätts för våld eller utövar våld.

FREDA är framtaget av Socialstyrelsen och består av standardiserade och beprövade kortfrågor. Kortfrågorna ska hjälpa handläggare att tydligare och snabbare kunna identifiera äldre och personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld eller utövar våld, för att kunna hjälpa dessa personer att komma i kontakt med relationsvåldsteamet. Bedömningsinstrument FREDA kommer testas på alla som träffar kommunens biståndshandläggare under en 6 månaders period för att sedan utvärderas.

Målet med FREDA är att öka trygghet för Värmdö kommuns medborgare och på ett effektivare sätt se till att de kan få stöd och vägledning när de utsätts, eller utställer någon nära, för våld.

- Att fråga på rutin hjälper Värmdö att nå fler våldsutsatta och våldsutövare, menar Mona Nordqvist, Enhetschef Biståndsenheten, funktionsnedsättning. Vi utvärderar satsningen i slutet av året och kommer vara transparenta med resultatet.


Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i en nära relation? Hitta stöd, hjälp och information nedan

Våld i nära relation


Har du frågor om FREDA? Ring 08-570 470 00 och sök någon av våra biståndshandläggare.