Fullmäktiges webbsändning redigerad på grund av personuppgiftsincident

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under kommunfullmäktiges möte den 4 mars framkom känsliga personuppgifter. I dialog med Datainspektionen har vi därför valt att anmäla en personuppgiftsincident och redigera sändningen.

Uppgifter som framkom under mötet räknas som en känslig personuppgift. Datainspektionen har i rådgivningen till vårt dataskyddsombud varit tydliga med att vi inte får publicera den sortens personuppgifter.

För att hantera känsliga personuppgifter måste vi utöver de vanliga kraven som GDPR ställer även ha ett undantag som tillåter hanteringen. Det skulle exempelvis kunna vara om personen själv har offentliggjort de känsliga uppgifterna, men det måste då vara personen själv och ingen annan som har offentliggjort dem. I det här fallet har det inte funnits något undantag som uppfyller GDPRs krav för hantering av känsliga personuppgifter. Vår webbsändning är ett frivilligt åtagande, vilket gör att det saknas lagligt stöd för oss att hantera känsliga personuppgifter kopplat till vårt webbsända kommunfullmäktige.

Klippningen av filmen

Filmen klipptes först om utifrån en primär bedömning fredag 6 mars. Därefter har vi haft förnyad och upprepad dialog med Datainspektionen. Utifrån det här har vi noggrant gått igenom filmen och klippt bort de delar som innehåller känsliga personuppgifter samt delar där det går att identifiera de känsliga uppgifter som avsnitten med personuppgifter handlar om.