Gällande skolskjuts med taxi

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av frågeställningar kring Värmdö Taxi som leverantör av skolskjuts, så vill vi klargöra att bolaget även framöver är leverantör av tjänsten.

Taxi Stockholm är sedan tidigare ägare av Värmdö Taxi och har från avtalsstart varit godkänd som underleverantör. Värmdö Taxi som bolag finns kvar och är kommunens avtalspart. De är fortsatt leverantör och det har inte tecknats något nytt avtal.

Skolskjuts och LSS

Vi har säkerställt att skolskjuts och LSS-trafik i största möjliga utsträckning även fortsättningsvis kommer att ske med samma förare som tidigare.

För kommuninvånare innebär det att det främst är Värmdö Taxi som utför skolskjuts och turbundna resor med befintliga chaufförer i den mån det är möjligt, men om Värmdö taxis kapacitet inte räcker till kan resor även ske med bilar från Taxi Stockholm och Sirius som ingår i samma koncern som Värmdö taxi.

Kom i kontakt med leverantören