Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Gångbron i Mölnvik rivs

Gångbron vid dammen i Mölnvik kommer under december månad att rivas och den kommer inte att kunna ersättas med ny gångbro/konstruktion

Detta på grund av att markförhållanden som i området är så pass dåliga att vi har svårt att finna en alternativ lösning i form av bro. Vi är väl medvetna att detta kommer medföra en förändring för de som nyttjat detta stråk men vi ska försöka se hur vi kan tillmötesgå det behov som finns med alternativa lösningar. Vi kommer primärt under 2020 utreda möjligheterna för ett övergångställe i den östra ändan av gångbron samt se över möjligheterna till en naturstig på den södra sidan av dammen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument