Går det att tävla i ledarskap?

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu är det officiellt. Jag är i final. Och frågan kvarstår; går det att tävla i ledarskap?

För några månader sedan fick jag ett telefonsamtal med information om att jag var en av ca 900 nominerade chefer till utmärkelsen Årets Chef. Därefter har tiden gått och jag har fått ytterligare telefonsamtal. Samtal med information om att jag är bland de 30 chefer som är vidare i nomineringen. Samtal om att jag är bland de 10 chefer som är vidare i nomineringen och slutligen samtal om att jag är 1 av 3 finalister i nomineringen. Parallellt med samtalen har jag djupintervjuats om min syn på ledarskap. Jag har lämnat ifrån mig kontaktuppgifter till referenser och min nominering har diskuterats vid otaliga jurymöten. Själv har jag varit tyst. Det har nämligen varit hemligt.

Nu är det officiellt. Jag är i final. Och frågan kvarstår; går det att tävla i ledarskap?

Jag blir svaret skyldig för jag vet inte. Det jag vet är att det är bra för Värmdö kommun. Det är bra för mig. Det är bra för offentlig sektor. Offentlig sektor står inför och är i en situation med stora kompetensförsörjningsutmaningar. Det är egentligen ingen nyhet, vi har vetat vart vi är på väg. Nu är vi här. Då är det bra att det går att tävla i ledarskap. Vi, likt andra, behöver göra vad vi kan för att vara attraktiva som arbetsgivare. Ett bra chefskap är en attraktionsfaktor. Det är en faktor. Det finns såklart andra.

När jag tittar på vår kompetensförsörjning ser jag att vi behöver mer kompetens än vad som finns att tillgå. Det hjälper inte att efterfråga fler händer i sjukvården, fler poliser på våra gator och fler lärare i klassrummen när dessa inte finns. Det behövs någonting annat. Och det har vi vetat länge. Problemet är att ingen riktigt vet vad någonting annat är. I Värmdö har vi, under ett par års tid, aktivt utforskat de möjligheter som någonting annat ger. Det gör att vi står, relativt sätt, väl rustade för att hantera kompetensutmaningen. Det innebär inte att vi kommer att kunna öka antalet medarbetare. Det innebär att vi är mentalt redo att våga någonting annat.

För att våga någonting annat behövs trygga och modiga chefer. Efter 3 år som kommundirektör vet jag att det finns trygga och modiga chefer i Värmdö. Chefer som varje dag gör sitt yttersta, tillsammans med medarbetare, för att bli något lite smartare i vardagen. För att hitta något lite annat. För att utforska, utmana och påverka sättet vi driver välfärd. Det är för dessa chefer och medarbetare jag med stolthet bär min finalplats i Årets chef. Det är för dessa chefer och medarbetare det går att tävla i ledarskap. Det är dessa chefer och medarbetare som möjliggör min finalplats. Tillsammans gör vi skillnad. Varje dag. På riktigt. Det är viktigt.

Cecilia Lejon

Läs nyheten om nominering till Årets Chef här:

Topp 3 i Årets chef - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.