Gemensam resa för en bättre havsmiljö

Publicerad

Brygga i Värmdö

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och många andra aktörer, deltar Värmdö kommun i ett pilotprojekt för att uppnå ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Projektet drivs av Länsstyrelsen på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten, och syftet är att utveckla en ekosystembaserad havsförvaltning på regional nivå. Allt för att kunna förvalta haven på ett hållbart sätt, säger kommunekolog Gundula Kolb.

Projektet pågår i tre piloter längs kusten, varav ett i Stockholms skärgård, ett i Södra Bottenhavet samt i åtta fjordar på Västkusten.

Värmdö kommun deltar i pilotprojektet i Stockholms skärgård, tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och WWF. Andra skärgårdskommuner deltar också, liksom Skärgårdsstiftelsen, forskare och representanter från den blå näringen samt intresseföreningar såsom fågelskådare, sportfiskare och båtfolk.

Vattenstrateg Jenni Brink Bylund förklarar att samarbetet mellan olika aktörer och intressenter över kommungränserna är avgörande för ett framgångsrikt arbete med havs- och skärgårdsfrågor.

Att få till och säkerställa effektiva åtgärder i samverkan, där kommunen inte själv har rådighet, är viktigt för att uppnå målet om en god vattenstatus i kommunen, säger Jenni Brink Bylund.

Projektet ger oss även en arena där vi lär av varandra, knyter nya kontakter och förbättrar vårt samarbete med lokala aktörer, akademin och myndigheter. Dessutom får vi hjälp, bland annat med att ta fram planeringsunderlag och kommunikationsmaterial”, säger Gundula Kolb.

Dialogen inom projektet har också gett oss intressanta inspel i vårt arbete med att ta fram en vattenplan samt en havs- och kustplan, fortsätter Jenni Brink Bylund.

Allt detta sammantaget gör att vårt arbete för ett hav i balans och en levande skärgård inte bara blir mer ekosystembaserat utan också mer effektivt”, avslutar Gundula Kolb.

I Pilot Stockholms Skärgård jobbar Värmdö kommun med frågor såsom regional fiskeförvaltning, fossilfri skärgårdstrafik, naturskydd och fritidsbåtar.

Det här är den första artikeln av tre i serien om Pilot Stockholms skärgård. I nästa artikel kan du läsa mer om de vattenförbättrade åtgärder som Värmdö kommun arbetar med.

Läs mer om: Pilot Stockholms Skärgård - Planering, förvaltning och samverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om: Ekosystembaserad havsförvaltning - Planering, förvaltning och samverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.