Gestaltningsuppdrag till glaskonstnär Evelina Dovsten

Publicerad

Evelina Dovsten_Fotograf Johan Knobe

Evelina Dovsten_Fotograf Johan Knobe

Under hösten utlyste vi ett gestaltningsuppdrag till det nya kulturhuset. Vi sökte konstnärer med ett starkt personligt uttryck, som med sin konst vill bidra till ett välkomnande och fantasifullt uttryck för kulturhusets besökare. Uppdraget har nu gått till Evelina Dovsten, glaskonstnär och glasblåsare.

Evelina Dovsten

Evelina Dovsten är glaskonstnär och glasblåsare utbildad på Konstfack (MFA 2019) i Stockholm, och har idag ateljé i G-studion, Gustavsberg. Hon började blåsa glas som 15-åring, och under många år innan Konstfack arbetade hon i studioglasproduktion. I sin konst använder hon ofta den egna praktiska kunskapen som studieobjekt.

Motiveringen

"Glaskonstnären Evelina Dovstens skurna glasskivor sammanfogas i poetiska och monumentala verk som relaterar till arkitekturen. Temat för projektet ”Minneshärd” som ligger till grund för gestaltningsförslaget kretsar kring tyst kunskap och minnen, vilket förstärker platsens identitet i nya kulturhuset i ett samspel mellan historia och framtid."

"Genom en upprepning av många små former som bygger en helhet kan gestaltningen associeras till fabriksproduktionen som byggnaden en gång uppfördes för. Glasets spel med ljus och speglingar påminner om vatten, och bidrar till verkets föränderlighet beroende på årstid, väder och tid på dygnet genom ljusinsläppet i byggnadens takfönster. Det fantasifulla uttrycket väcker associationer och kan tilltala alla åldrar. Evelina Dovstens arbete präglas av hög kvalitet såväl hantverksmässigt som estetiskt och kan antas behålla sin kvalitet och relevans på lång sikt. Konstverket kompletterar Värmdö kommuns befintliga konstsamling och korresponderar väl med visionen för Gustavsbergs Hamn."

Platsen för konstverket

Platsen för konsten är den murade tegelväggen i entrén som är det första besökare möter. Kulturhusets entréhall är rymlig och kommer att vara en mötesplats där det finns möjlighet till aktiviteter och evenemang, att läsa dagstidningar och liknande.