Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Värmdö kommun

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Värmdö är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

Vi är glada att Värmdö har kunnat gå med i Glokala Sverige. Det kommer ge oss en möjlighet till mer kunskapsutbyte och erfarenheter i vårt arbete med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Besök www.glokalasverige.se för mer information. Där finns även en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För mer information, vänligen kontakta;

Kontaktperson Värmdö kommun:

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande
deshira.flankor@varmdo.se eller 08-570 471 20

Christina Wikberger, miljöstrateg
christina.wikberger@varmdo.se eller 08-570 473 94

Svenska FN-förbundet

Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig
kerstin.soderstrom@fn.se eller på 08 462 2540

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert
kerstin.Blom.Bokliden@skr.se eller på 070-606 41 93

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Maria Jansson, Communication Strategist
maria.jansson@icld.se eller på 072 997 2054