Hållbart båtliv för en bättre havsmiljö

Publicerad

Segelbåt i skärgården

I tredje artikeln om kommunens arbete för en bättre havsmiljö, berättar kommunekolog Gundula Kolb om projektet Hållbart båtliv. Projektet har bland annat resulterat i en folder med tips på hur vi kan minska vår miljöpåverkan till sjöss.

Som en av länets största skärgårdskommuner är Värmdö mycket attraktiv för båtlivet. Samtidigt finns här en mängd känsliga naturområden som påverkas negativt av det stora antal fritidsbåtar som nyttjar skärgården.

– Det är många som trivs till sjöss, men vi bör ha med oss att båtlivet påverkar naturen. Särskilt känsliga är till exempel grunda vågskyddade vikar samt skär och öar med häckande sjöfåglar. I det här delprojektet vill vi i arbetsgruppen minska båtlivets negativa påverkan på natur- och vattenmiljön, förklarar Gundula Kolb.

Med målet att bidra till ett mer hållbart båtliv i Stockholms skärgård vill Gundula Kolb och hennes arbetsgrupp göra det lätt för invånare och besökare att göra rätt.


Motorbåt klyver vatten


– Vi har tagit fram foldern "Hållbart båtliv i Stockholms skärgård". Här får båtägare konkreta tips på hur de kan minska sin miljöpåverkan när de är ute med båten.

Ett långsiktigt resultat som projektgruppen önskar är att foldern ska medföra att flera följer råden så att båtlivets negativa miljöpåverkan minskar. Allt för att människor och djur ska kunna samexistera på bästa sätt.

– Arbetsgruppen har också som mål att utveckla sjökorten. Här vill vi föra in information om känsliga naturområden som kräver extra hänsyn, berättar Gundula Kolb.

Gundula Kolb lyfter vikten av lära sig att förstå både naturens och människors behov och att hitta rätt väg att kommunicera för att nå in med informationen.

– Jag hoppas att ett mer hållbart båtliv i våra skärgårdar ska bidra till att både människor och djur trivs här – både nu och i framtiden, avslutar Gundula Kolb.


Tips för ett hållbart båtliv:

  • Undvik att måla med nya giftiga båtbottenfärger. Använd istället borsttvätt, skrovduk, båtlift, skrubba för hand eller dra upp båten på land några dagar så att havstulpanerna dör.
  • Välj fossilfria drivmedel om möjligt. Har du en äldre tvåtaktsmotor använd alkylatbensin och miljömärkt olja.
  • När du är på båtutflykt använd dass om det finns, eller båttoalett. Töm din båttoalett vid en tömningsstation, se Transportstyrelsens app Hamnkartan.
  • Kör långsamt och försiktigt när det är grundare än 2 meter, undvik kraftiga svängar och förändringar i hastighet som grumlar upp bottensediment.
  • Välj om möjligt en plats med ankardjup större än 6 m och släpa inte ankaret längs med botten, backa och lyft det rakt upp.
  • Stör varken människor eller djur. Undvik skär med häckande eller vilande fåglar, samt säl- och fågelskyddsområden.

Du kan hämta foldern "Hållbart båtliv i Stockholms skärgård" i Kommunhuset. Längre fram kommer den också att finnas på olika platser i skärgården.

Knop


Fakta:

Delprojektet Hållbart båtliv ingår i projektet Pilot Stockholms skärgård och är en del av Havs- och vattenmyndighetens övergripande arbete för att uppnå och bevara ett hav i balans och en levande skärgård. Här deltar Värmdö kommun i olika arbetsgrupper, där en av dem fokuserar på hållbart båtliv.

I arbetsgruppen Hållbart Båtliv ingår Värmdö kommun, forskare från Östersjöcentrum, Stockholms universitet, Svenska båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Vaxholms kommun.

Vill du läsa mer?

Det här är den tredje artikeln av tre i serien om Pilot Stockholms skärgård. Här hittar du de tidigare.

Artikel 1 Länk till annan webbplats.

Artikel 2 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om projektet:

Pilot Stockholms Skärgård - Planering, förvaltning och samverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Ekosystembaserad havsförvaltning - Planering, förvaltning och samverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.