Information kring skolskjuts och persontransporter

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av meddelad dom i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har i dom meddelat att Värmdö kommuns avtal gällande skolskjuts och persontransporter, som upphandlades under augusti 2020, är ogiltigt. Kommunen avser att överklaga domen.

Vår grundinställning är att inga förändringar kommer att ske för brukare av skolskjuts eller persontransport innan kammarrätten har prövat frågan. Vi anser därför att risker för störningar i tjänsterna är små. Om förutsättningarna förändras kommer alla brukare informeras om detta via våra olika informationskanaler.

Är du brukare av skolskjuts eller/och persontransporter och har frågor till oss? Hör gärna av dig!

  • Brukare av persontransport: Kontakta din handläggare.
  • Brukare av skolskjuts: Maila skolskjuts@varmdo.se