Information kring upphandlade taxitjänster

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av att personal hos Värmdö Taxi har korttidspermitterats har det förekommit information i olika medier. Värmdö kommun har även blivit kontaktade gällande frågor i ärendet. Vi klargör här kort vad som gäller för våra upphandlade taxitjänster.

Värmdö kommun har ett avtal avseende skolskjuts och persontransporter med Värmdö Taxi. Kommunen vänder sig därmed till Värmdö Taxi i första hand. Om Värmdö Taxi inte har möjlighet att utföra det aktuella uppdraget, vänder sig kommunen till annan transportör. Kommunen har inlett dialog med såväl Värmdö Taxi som Taxi Stockholm, som är Värmdö Taxis moderbolag, då det har uppkommit ett antal frågor kring taxitjänsterna och det aktuella avtalet. Kommunen har emellertid vare sig tecknat något nytt eller sagt upp något avtal.

Värmdö kommun kommer säkerställa att den typ av tjänster som ryms inom avtalet kommer att fortsätta levereras.