Inga externa besök på våra särskilda boenden för äldre 

Publicerad 11 mars 2020

Händer på äldre person - dekorationsbild

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm kommer våra särskilda boenden för äldre inte att ta emot besök utifrån.

Det innebär att Gustavsgårdens och Djuröhemmets restauranger inte kommer ha öppet för allmänheten, och att anhöriga ombeds att inte besöka sina äldre släktingar på våra boenden. Det kan finnas särskilda fall när ett besök är nödvändigt och det avgörs tillsammans med verksamhetsansvarig. Vi kommer också att stänga våra träffpunkter eller möten som är inplanerade för äldre.

Syftet är att hindra smittan att spridas till de mest utsatta grupperna och minska takten på spridningen. Genom att minska takten på spridning skapas rätt förutsättningar för vården att hantera de sjukdomsfall som kommer in.

Det är särskilt viktigt att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de är sjuka eller får symptom på luftvägsinfektion.

Mer om lägesbilden i Värmdö

Samlad information om coronaviruset