Information om renovering i Gustavsbergs hamn

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu påbörjar vi arbetet med att renovera fastigheter i Gustavsbergs hamn.
Åtgärdernas syfte är att förlänga livslängden på fastigheterna och förbättra miljön för hyresgäster och besökande i området.

Åtgärderna är uppdelade i två etapper där första etappen startar under maj 2021 och består av fasadrenovering av Brännugnshuset/Bistro Gustavsberg och Verkstaden/KB Keramikstudion Gustavsberg. De åtgärder som kommer att ske är lagning och målning av fasadputs på fram och baksida, samt utvändig renovering och ommålning av samtliga fönster och dörrar. Första etappen beräknas pågå fram till slutet av juli 2021, där avslutande arbete sker på baksidan av fastigheterna.

Andra etappen består av utvändig renovering av Gustavsbergs porslinsmuseum samt invändig målning av fönster i Gula byggningen. De åtgärder som kommer att ske är fasadrenovering av fasadtegel, lagning av sprickor och utvändig renovering och ommålning av samtliga fönster på fasad mot norr och väst samt byte av fönster på fasad mot syd. Även invändig målning av fönster på Gula byggningen kommer att ske.
Dessa åtgärder startar 13 september och beräknas pågå fram till slutet av oktober.

Arbetstiderna under byggperioden kommer att vara vardagar mellan kl. 07:00 och 17:00. Övertids- och helgarbeten kan förekomma undantagsvis.
Verksamheter i fastigheterna kommer kunna hålla öppet och bedriva verksamhet som vanligt under renoveringarna.
Vi beklagar de eventuella störningsmoment som renoveringen medför och uppskattar ert tålamod!