Innovation på Djurö marina fältstation

Publicerad

Landshövding Sven-Erik Österberg deltog samt representanter för Värmdökommun, Länsstyrelsen och KTH.

Landshövding Sven-Erik Österberg deltog samt representanter för Värmdökommun, Länsstyrelsen och KTH.

Innovation i skärgården på Djurös marina fältstation. Utvecklingen av Djurö fältstation sker i nära samarbete med KTH Vattencentrum, forskare inom KTH Baltic Tech Initiativ och ledningen för Värmdö kommun.

I samarbete med Värmdö kommun håller KTH på att utveckla en marin fältstation på Djurö. KTH får tillgång till en yta på en inhägnad kommunal VA-anläggning. En verkstadsmodul har etablerats och det finns även en mindre arbetsbåt utrustad för verksamhet året runt. Vid stationen genomförs för närvarande fälttester av undervattensdrönare Länk till annan webbplats. och bärplansteknik för småbåtar Länk till annan webbplats..

Det var fantastiskt roligt att få visa upp arbetet som pågår i vår kommun och vad kommunens samarbete med KTH åstadkommer. I flera år i rad har vi sett samarbetet utvecklas till konkreta lösningar inom vattenteknik och nu har vi ytterligare projekt som troligtvis kommer att revolutionera marknaden och lösa en del av utmaningarna som finns inom Östersjön och vattenfrågorna säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exekutivkommitténs hade den 13 juni ett sammanträde som genomfördes tillsammans med Värmdö kommun och KTH på Djurö marina fältstation där David Nilsson, vice skolchef, arkitektur och samhällsbyggnad KTH, Nicholas Honeth forskare inom farkostteknik vid KTH och Majken Elfström, VA-chef, Värmdö kommun för att höra mer om utvecklandet av en unik plattform för forskning och innovation i skärgårdsmiljö.

Arbetet syftar bland annat till att bibehålla sjöfartens prestanda men med nya drivmedel, tekniker och material. Det händer mycket inom transportbranschen på land och det ligger i tiden att ta viktiga kliv framåt inom sjö driften och undervattensforskning.

Det är primärt tre initiativ som sker ute på Djurö marinaforskningscenter:

  • Vattenrening
  • Robotic-forskning
  • Algfarmning

Det sker en rad synergier inom initiativen som exempelvis att kunna mäta algbestånd med robotar eller ta fram mer kvalitativa sjökort i svårtillgängliga områden.

Det är viktigt att vi som skärgårdskommun tar en aktiv roll i att skapa förutsättningar för framtidens kommunala möjligheter och utmaningar. Det behövs mer data och kunskap om marina miljöer och genom autonoma undervattenfordon kan vi lära på ett helt annat sätt en tidigare. Jag ser med spänning fram emot att följa detta initiativ, säger Cecilia Lejon, Kommundirektör.

Fältstationen är en del av samarbetet mellan KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Värmdö kommun som startade 2018. Genom samarbetet agerar Värmdö forskningsfält för samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling.