Internationellt studiebesök från KTH

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I fredags gästades kommunen av ett trettiotal KTH-studenter från Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Japan, Australien, Kanada och Malta. Under hösten ska de göra projektarbeten i valfritt område inom samhällsbyggnad, trafik, miljö och vatten.

Jenny Andersson, avdelningschef på Strategiska avdelningen, är studenternas kontaktperson. Hon berättar att de går masterprogrammet ”Sustainable Urban Planning and Design” på Kungliga Tekniska Högskolan och gör sitt femte och sista studieår, där projektarbeten om Värmdö kommun ingår.

Tillsammans med Emma Toth, planarkitekt Planavdelningen, Ida Olesen, Samhällsplanerare Strategiska Avdelningen, Marianne Haage, Ekolog Strategiska Avdelningen och Ylva Nordmark från HR-avdelningen höll Jenny Andersson en presentation för studenterna om Värmdö kommun ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Studenterna var mycket intresserade och ställde många intressanta frågor, och utifrån presentationen och de utmaningar vi har inom samhällsbyggnad väljer studenterna nu inriktning i sina projektarbeten, säger Jenny Anderson.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att stötta studenterna under projekttiden med underlag och information. I december presenterar de sina projekt för förvaltningen och politiken.