Invigning av Ekedalskolan 19 augusti

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu invigs den nyrenoverade Farstavikens skola/Ekedal. Arbetet påbörjades sommaren 2018 och de kulturhistoriska skolbyggnaderna har genomgått en omfattande och varsam renovering.

Lagom till skolstarten välkomnas drygt 360 barn till en kulturhistorisk och modern skolmiljö. Byggnaderna speglar flera århundranden av Gustavsbergs tillväxt – fastigheternas byggnadsår sträcker sig från 1884 och fram till 2020.

Syftet med renoveringen var att säkerställa en trygg och säker skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare och samtidigt bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. Det har varit en oerhört långdragen process som fick ett lyckligt slut,

säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parallellt med renoveringen har arbetet med utemiljö och parkering pågått. Den nya parkeringslösningen möjliggör hämtning och lämning utan att göra intrång på skolområdet och är en trafiksäker lösning för barn och personal.

Stor omsorg kring utemiljö

Utemiljön har även anpassats för att undervisning och aktiviteter ska kunna genomföras utomhus genom att bord och bänkar finns utplacerade mellan skolbyggnaderna.

Den nya skolmiljön är ett lyckat möte mellan gammalt och nytt där såväl personalens som elevernas tankar och idéer har tagits tillvara. Eleverna har genom elevinflytande fått möjlighet att förmedla hur deras drömskolgård ser ut.

Det säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Utformning av de renoverade lokalerna har skett i samråd med pedagoger. Under renoveringstiden har elevernas skolgång genomförts i paviljonger vid Munkmoraskolan.

Invigning för inbjudna

Farstavikens skola/Ekedal kommer formellt att invigas av kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör tillsammans med utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg. Med anledning av att vi behöver begränsa antalet gäster på skolan så kommer invigningen att genomföras med endast inbjudna gäster.

Om Ekedalskolan

Farstavikens skola/Ekedal består av en samling mycket olika byggnader. Den första byggnaden uppfördes 1884 och därefter har nya skolbyggnader uppförts fram till 1968. Samtliga byggnader är daterade med årtal och i samband med att renoveringen slutförts så kommer en av byggnaderna att smyckas med årtalet 2020.

I september 2017 hölls en medborgardialog där fyra förslag för renoveringen av Farstavikens skola Ekedal presenterades. Inget av de fyra förslagen ligger i sin helhet till grund för det politiska beslut som sen togs utan är, utifrån resultatet av medborgardialogen, en kombination av flera. Beslutet innebar att skolbyggnaderna, förutom rektorsvillan, skulle renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö.