Invigning av Ekedalsskolan

Publicerad

Klippning av band

19 augusti invigdes den nyrenoverade Farstavikens skola/Ekedal. Arbetet påbörjades sommaren 2018 och de kulturhistoriska skolbyggnaderna har genomgått en omfattande och varsam renovering och byggnaderna har även tillgänglighetsanpassats.

Elever och personal var samlade, utspridda på skolgården, och rektor Agneta Jonzon hälsade välkommen. Därefter invigningstalade kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) och utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg (M). Eleverna lyssnade uppmärksamt.

Syftet med renoveringen var att säkerställa en trygg och säker skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare och samtidigt bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. Det har varit en oerhört långdragen process som fick ett lyckligt slut, säger Deshira Flankör.

Cecilia Lindberg fortsätter;

Den nya skolmiljön är ett lyckat möte mellan gammalt och nytt där såväl personalens som elevernas tankar och idéer har tagits tillvara. Eleverna har genom elevinflytande fått möjlighet att förmedla hur deras drömskolgård ser ut.

Arkitekterna, Peter, Olle och Joachim från Arcona som varit involverade i olika arbeten på skolan sedan 2015, deltog även i festligheterna.

Det största jublet utbröt när dagens överraskning glassbilen kom.

Om Farstavikens skola/Ekedal

Farstavikens skola/Ekedal består av en samling olika byggnader. Den första byggnaden uppfördes 1884 och därefter har nya skolbyggnader uppförts fram till 1968. Samtliga byggnader är daterade med årtal och i samband med att renoveringen slutförts så nu har en av byggnaderna att smyckas med årtalet 2020.

Tidigare hölls en medborgardialog där fyra förslag för renoveringen av Farstavikens skola Ekedal presenterades. Inget av förslagen ligger i sin helhet till grund för det politiska beslut som sen togs utan är, utifrån resultatet av medborgardialogen, en kombination av flera. Beslutet innebar att skolbyggnaderna, förutom rektorsvillan, skulle renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö.