Invigning av Internationella Engelska skolan

Publicerad

Anna Sörelius Nordenborg VD Internationella Engelska skolan, Rektor Maria Segerstedt, Deshira Flankör kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Lejon kommundirektör och Cecilia Lindberg vice ordförande i utbildningsnämnden.

Från vänster: Anna Sörelius Nordenborg VD Internationella Engelska skolan, Rektor Maria Segerstedt, Deshira Flankör kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Lindberg vice ordförande i utbildningsnämnden och Cecilia Lejon kommundirektör.

Onsdagen den 18 augusti invigdes Internationella Engelska skolan i Charlottendal, Värmdö.

Det var år 2018 som Turako och Internationella Engelska skolan vann en av Värmdö kommun annonserad markanvisningstävling. Nu har Internationella Engelska skolan officiellt öppnat sina dörrar på Värmdö och den 19 augusti ska dom välkomma alla nya elever. På plats fanns enbart inbjudna gäster och press.

Skolan invigdes av Internationella Engelska skolans VD Anna Sörelius Nordenborg, Rektor Maria Segerstedt och kommunstyrelsens ordförande i Värmdö Deshira Flankör. Även några av skolans framtida elever var på plats och klippte bandet. På plats fanns även Värmdös kommundirektören Cecilia Lejon för att hälsa skolan välkommen och lämna över en bok om Värmdö.

Under ingivningen fick Deshira hjälpa till med att plantera skolans äppelträd. Äppelträdet ska enligt rektor, Maria Segerstedt, symbolisera lärandet i skolan.

Jag är oerhört glad över IES etablerar sig i kommunen vilket blir den första fristående skolan i Värmdö på 20 år. Det är en välrenommerad skola som uppenbarligen många Värmdöbor sett fram emot utifrån dess söktryck” säger Deshira Flankör (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Efter invigningen fick de som ville ta en rundtur i skolans nya lokaler. Skolan kommer ta emot 600 elever från förskoleklass upp till 9:an. Undervisningen sker både på engelska och svenska av behöriga lärare från exempelvis USA, Kanada, England och Australien. Skolan tror stark på en lugn och trygg studiemiljö där eleverna kan lära och våra lärare undervisa.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med IES” säger Cecilia Lejon och tillägger vikten av att Värmdös alla barn och unga ges möjlighet att nå sin fulla potential. ”Det är betydelsefullt för framtiden”