Karlskrona kommun på besök i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommundirektör Cecilia Lejon har träffat Karlskronas förvaltningschef inom arbetsmarknad- och vuxenutbildning, Maria Andersson. Under mötet diskuterades arbetet med Smartare Värmdö och satsningen på Academy.

Under tisdagen möttes Cecilia Lejon och Maria Andersson för en diskussion kring kommunens arbete med Academy. På plats fanns även Marcus Nybom, kontorschef för vuxenutbildnings- och arbetslivskontoret i Värmdö, samt Patrik Möllerström som är huvudtränare i Värmdös Academy-satsning.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona har i flera år använt EOR-modellen för verksamhetsutveckling och är nu nyfikna på hur Värmdö arbetar med Academy för att implementera utvecklingsmodellen i kommunen som helhet. Värmdö har tre Academy-starter per år, vilket gör att 75 ledare per år får möjlighet att gå ett strukturerat program, med tydliga stödstrukturer och tydliga förändringsmandat. Tillsammans gör vi Värmdö smartare!, säger Patrik Möllerström.

På mötet diskuterades även arbetsmarknadsfrågor och de resultat som initiativen har lett fram till, bland annat att egenförsörjningen i Värmdö ökade under fjolåret.

200 Värmdöbor gick ut i egenförsörjning under 2022 tack vare företagare i Värmdö kommun, en utveckling som vi arbetar vidare med även i år, säger Marcus Nybom.