Klargörande om arbetet med Smartare Värmdö

Publicerad

Med anledning av lokaltidningens senaste skriverier om vårt arbete med Smartare Värmdö vill jag som ytterst ansvarig för arbetet redogöra för bakgrunden.

Först och främst behöver och vill jag dementera att det handlar om en ny logga för Värmdö kommun. Det är det inte. Det är en illustration som tillsammans med mängder av andra illustrationer är tänkt att visualisera det arbete vi gör. Illustrationen är framtagen av en av våra driftiga och motiverade medarbetare i förvaltningen. Något jag både är glad och stolt över. Förändringsarbete kommer inte ifrån en visualiserad målbild som tagits fram på beställning från extern part. Om förändringarna ska bestå längre än till lanseringen, så måste de komma inifrån, från medarbetarna. Det är bakgrunden till den bild som Nacka Värmdö Posten valt utifrån eget tolkningsföreträde att uppmärksamma.

Att förvalta skattemedel är ett ärofyllt och komplext uppdrag. I vissa fall väljer vi att ta in extern sällankompetens, i andra fall inte. När det gäller smartare Värmdö är min ambition att i stor utsträckning involvera och engagera medarbetare runt om i hela vår fantastiska förvaltning. Det är trots allt de som ska utforska, testa och arbeta med förändringarna. Det är självklart olyckligt om kommuninvånare efter Nacka Värmdö Posten projektion tolkar en tillfällig processbild på det sätt som har gjorts. Som tidigare sagt ska bilden föreställa glada medarbetare från Värmdö kommun och gemenskap i det förändringsarbete vi har startat tillsammans. Det engagemang och rapportering som bilden har skapat hoppas jag fortsättningsvis består för hela det arbete vi gör, vilket jag tänker ta vara på genom att återkoppla och synliggöra för varje ny milstolpe vi uppnår. Välfärden står inför stora demografiska utmaningar och mitt och förvaltningens uppdrag är att planera och förbereda kommunen för bibehållandet och utvecklingen av framtidens välfärd och leverera på de politiska uppdragen. Tillsammans kan vi göra skillnad. På riktigt. Det är viktigt.

Med vänlig hälsning

Cecilia Lejon

Kommundirektör